T  H  Ờ I   -   S Ự

Cơ quan Propublica chính thức kêu gọi cộng đồng tiếp tay
điều tra những vụ ám sát  của 5 nhà báo Mỹ gốc Việt.

*
*  *
Quý  vị nào có tài liệu hay sẳn sàng làm chứng,  xin click  các link dưới đây để biết thêm cách thức tiếp xúc với Propublica. Theo TinParis, cũng như Propublica  để bảo mật, cách hay nhất và giản tiện nhất là gởi thơ qua Bưu Điện.  Những vị nào rành về Computer &NET thì có thể gởi qua hệ thống net TOR ( để bảo mật) cho Publica : ( securedrop.propublica.org.), nhưng có phần  khó!

TinParis kêu gọi Quý vị Phạm Hoàng Tùng, Phạm văn Thành, Đặng văn Âu, và những người nào từ trước tới nầy vì bị áp lực,hăm dọa mà im lặng tăm hơi  ...Hãy mạnh dạn tố cáo tội ác của K9 Mặt Trận Hoàng Cơ Minh (tức Việt tân) với Propublica. Riêng, Trương Minh Hòa của Tinparis đã tiếp xúc từ lâu rồi! Không dám làm điều nầy thì làm sao thắng được Việt Cộng ?


Trở Về