T  H  Ờ I   -   S Ự

NHÂN VẬT VIỆT TÂN " NAM DAO" CA TỤNG CÔNG ÐỨC THÍCH HỘ GIÁC.

-TRƯƠNG MINH HÒA ( tinparis.net)-

     Huề thượng Thích Hộ Giác, quá trình làm ác, làm lợi cho quân theo tà thuyết Các Mác, phục vụ bác, nào khác là giặc nội thù ở miền nam trước nãm 1975. CÔNG ÐỨC " dĩ đại" của Thích Hộ Giác như là CỨT ÐÔNG của một gán CHÁN TU mà người ta tưởng lầm là CHÂN TU, chỉ có phật tử Ngu mới không nhìn ra quỷ ma mặc áo cà sa, thờ ma cộng sản, làm cản đường cho dân quân miền nam" đánh giặc đêm ngày cho non nước bình yên". Thích Hộ Giác, cùng với Thích Trí Quang, Thích Quảng Ðộ, Thích Thiện Minh…là lũ yêu tinh trong hang quỷ Ấn Quang, trở thành tu sang SANG, chỉ đứng sau đĩ:" nhất đĩ, nhì sư, tam cha, tứ tướng", nên những thành phần nầy" tu nhất kiếp, sướng nhất thời", làm loạn miền nam.

   NGÁO BỊP Thích Hộ Giác gây ra NGHIỆP BÁO, từng thề quyết:" đánh Việt Nam Cộng Hòa đến giọt máu và hơi thở cuối cùng". Sau khi miền nam sụp đổ, Thích Hộ Giác lại" tái phối trí tu học" và" di tản chiến thuật" QUA MỸ, dù gốc là QUỶ MA, có thành tích" chống Mỹ cứu nước". Thích Hộ Giác thật là" tiến nhanh, tiến mạnh và tiến vững chắc" trên đường" hoạn lộ chức sắc", trở thành Phó Tãng Thống, viện trưởng viện Hóa Ðạo 2, với Phòng Thông Tin Phật Giáo Ta Bà Thế Giới do cu sĩ Võ Vãn Ái, kẻ từng cùng với thiền sư Thích Nhất Hạnh trong phong trào phản chiến quốc tế, gây biết bao tai hại cho miền nam tự do trước 1975. Phó Tãng Thống Thích Hộ Giác nằm trong hang quỷ Ấn Quang, cùng với Tãng Thống Thích Quảng Ðộ trong việc" hoằng bạc" từ trong nước đến hải ngoại. Vẫn lập trường" chống Mỹ cứu nước" trước sau như một, dù chuông có thể mòn, mõ có thể bể, song chống Mỹ vẫn không hề thay đổi, nên trong cuộc đại hội phật giáo 2011, Tãng Thống Thích Quảng Ðộ khẳng định:" đảo chánh vô tiền khoán hậu 1963, giật sập chế độ ngoại bang ở miền nam".

    Thích Hộ Giác cũng là" chuyên gia" sách động biểu tình chống miền nam, sát cánh cùng Quảng Ðộ, Trí Quang…làm tan nát phật giáo, gây nhiều nghiệp báo, khi đám giặc thầy chùa là lũ TU LÁO tại vùng đất tự do trước 1975. Cái danh xưng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt, rả như CỨT mắc mưa, chớ nào THỐNG NHỨT như tên gọi. Ðó là trò hề thống nhứt của những kẻ:

" Ngoài miệng thì niệm Nam Mô.
Trong lòng chứa sẵn một bồ gươm dao".

    Nói về CÔNG ÐỨC, hóa CỨT ÐÔNG của huề thượng phó tãng thống Thích Hộ Giác thì rất nhiều, là tu sĩ có công" cách mạng đạo phật ngày nay" từ  Tứ Diệu Ðế thành TỨ DIỆU XÚ" tham-gian-dâm-ác", đến gần viên tịch, sắp tiêu diêu nơi miền Lê Mác mà Thích Hộ Giác, cùng Thích Giác Ðẳng vẫn còn" gieo công đức vĩ đại" là mượn Phật tử ở Thụy Sĩ đến 200,000 Phật Lãng suisse, đòi hoài không trả, né tranh, đến bị thưa ra tòa:" Tiền mượn phải trả ai ơi! Không phải tiền chùa, đòi hoài không trả.." cũng như bài ca vọng cổ của Việt Cộng tựa là" chiếc nón tai bèo" được dân chúng ca rằng:" cái nón tai bèo, ai đội nấy mua, không phải của chùa, đội hoài mà không trả".

     Phó tãng Thống Thích Hộ Giác, một đời gieo nghiệp ác, nhưng khi chết, đám ma nào khác bậc quyền quí, cao sang, nhưng biết đâu:

" Xác vô bảo tháp, người người trọng.
Hồn xuống Âm Ty, quỷ sứ còng".

    Phật tử chân chính thì không coi Hộ Giác là tôn sư, chỉ có kẻ ngu mới:" kính trọng tãng quỷ như là đại diện cho Phật tại thế". Ðó là đám tu sĩ:" thà mất đạo còn hơn mất thầy, hảy bảo vệ thầy chùa như là con ngươi trong tròng mắt".. Sự ra đi không hẹn ngày trở lại" aller sans retour" của phó tãng thống Thích Hộ Giác là mất mác lớn lao, tổn thất nặng nề cho bãng đảng Việt Tân, vì Hộ Giác là phó cho Thích Quảng Ðộ, một thần tượng mà Việt Tân" đầu tư" suốt nhiều thập niên qua trong công cuộc thu tiền, bịp bợm, 13 nãm liền là" ứng viên hụt" của giải Nobel Hòa Bình; cũng may là hắn rớt, chứ đoạt giải nầy, tai hại khôn lường, khi sách lược" biểu tình tại gia" bền ma cộng sản được áp dụng toàn quốc và đa số tin lời người chiếm giải Nobel là không sai lầm.

      Với sự mất mát ấy, ngoài cái hang quỷ Ấn Quang có cơ sở trong và ngoài nước, thì đảng viên Việt Tân cũng tỏ ra" vô cùng thương tiếc" cố phó tãng thống đã" khuất bóng" từ đây nơi ngôi chùa" hoành tráng" ở tiểu bang Texas. Trong số nầy, có Nam Dao, qua bài viết ngày 22-1-2013 với tựa đề:" Hòa Thượng Thích Hộ Giác: Trọn với đời, vẹn toàn với đạo. Mở đầu, Nam Dao có hai câu thơ rất là" chất lượng" sau đây:

" Ra đi Xá Lợi để đời.
Trần gian còn vọng bóng Thầy từ bi".

    Ðúng là Nam Dao làm thơ tài tình, tài ba lỗi lạc" hậu" như Tố Hữu, trong bài khóc tên đại đồ tể Stalin:

" Thương cha, thương vợ, thương chồng.
Thương mình, thương một, thương ông, thương mười".
     Thì nay có thể là:
" Thương con, thương cháu, thường chồng.
Thương mình, thương một, thương sư ông, thương mười".

    Phần bài viết có hình những" ngọc Xá Lợi" mà Nam Dao tâm đắc như là chứng quả sau khi viên tịch. Cũng giống như Kiều Mỹ Duyên, tác giả" Chinh Chiến Ðiêu Linh" đã có lần phát biểu trên đài phét thanh SBS, tức là đài Hà Nội 2, như thính giả gọi, bà Kiều Mỹ Duyên nhìn thấy tro lóng lánh sau khi huề thượng Thích Mẫn Giáo" viên tịch" mà tin là sư nầy đã thành chánh quả. Nhưng Thích Mẫn Giác cũng nằm trong hang quỷ Ấn Quang, người đọc" tham luận" nhân ngày" vía ác quỷ Hồ Chí Minh" ngày 19-5-1975 tại chùa Ấn Quang, ca tụng công lao phật giáo trong cuộc" đánh Mỹ cứu nước", nên có khả nãng thành" chánh quỷ" nay nếu ở Việt Nam, tiếp tục phục vụ đảng, cũng dám lên đến" chánh ủy" lắm, nếu có phe cánh trong đạo và đảng.

    Ðể ca tụng cứt đông chứ không phải công đức, Nam Dao dùng cả thơ Nguyễn Du để thổi ống đu đủ, trong bài viết có đoạn:" Tôi tìm về nghiệp quả, ngũ uẩn hay các tướng huyễn hóa là một trong những nguyên nhân dẫn đến bao đau khổ phiền muộn cho loài người, và cản bước đường trở về phật tánh của con người tu hành". Nam Dao trích 2 câu thơ để ví von cuộc đời và sự nghiệp TU ÐẠO lẫn ÐẠO TU vang lừng Hộ Giác:

" Trãm nãm, trãm cõi người ta, .
Chữ tài chữ mệnh, khéo là ghét nhau".

    Những dòng chữ rất là" nịnh không người lái" mà Nam Dao dành cho phó tãng thống, huề thượng Thích Hộ Giác, xin được trích nguyên vãn sau đây:

" Dẫu tôi và chị Trần Mỹ -Vân, anh chị Ðỗ Tấn Hoa và Ngô Anh Tuấn chỉ có duyên được nghinh đón  Hoà thượng  Hộ Giác trong những lần phụ giúp Hoà thượng Thích Phước Nhơn (Tổng Ủy Viên Tài Chánh kiêm Ðại diện Vãn Phòng II Viện Hoá Ðạo) tổ chức buổi ra mắt tập Thơ Tù của Hoà thượng Thích Quảng Ðộ tại Adelaide, Sydney, Melbourne, Brisbane (tháng 6/2009), qua những lần tiếp xúc đó chúng tôi mới thật sự hiểu tại sao mọi người rất quý trọng và ngưỡng phục Hoà thượng Thích Hộ Giác. Riêng đối với hai chị em chúng tôi, điều mà chúng tôi đặc biệt cảm nhận được nơi Hoà thượng Hộ Giác là sự an tịnh thể hiện qua  từng cử chỉ khoan thai, nét mặt thanh thản, ánh mắt và nụ cười hiền từ.  Chúng tôi còn nhớ mãi một đoạn trong Ðạo từ cuả Ngài đọc trong buổi ra mắt tập thơ tù cuả Hoà thượng Thích Quảng Ðộ  tại Trung tâm sinh hoạt cuả Cộng Ðồng Người Việt Tự Do ở  Sydney (14/6/2009): “Chúng tôi chỉ lòng nhắn lòng hãy cố gắng làm những gì mà có thể tạo được nghiệp phúc lợi cho tổ quốc, cho dân tộc, cho đạo pháp mà chúng tôi nghĩ đó là lý tưởng chung tất cả quý vị. Chúng ta đã gặp gỡ trong lý tưởng đó, vì lý tưởng đó đã đem chúng ta đến với nhau ngày hôm nay. Lẽ dĩ nhiên, rời bỏ quê hương tổ quốc, thì chúng ta không còn gì, mất hết rồi. Mà nếu chúng ta còn đem theo được gì đó chỉ là tình tự dân tộc và tình tự đạo pháp. Hai thứ tình tự này đã khiến chúng ta gắn bó với nhau bằng hành động, bằng ngôn từ, bằng tư tưởng. Và lẽ dĩ nhiên chúng tôi cũng tin tưởng rằng đường đi khó không khó vì ngãn sông cách núi nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông. Khi chúng tôi biết như vậy cho nên mạnh dạn và tiếp tục công cuộc hành trình của mình, vì tự thấy rằng cuộc hành trình ấy sẽ đưa quốc gia, dân tộc, đạo pháp đến vinh quang thật sự ngày gần hoặc là một ngày xa khi vận hội mới tới, khi mà trời thật sáng thì tất cả chúng ta sẽ tay trong tay, lòng bên lòng, cùng nhau trở về quê cha đất tổ. Nếu không đóng góp được gì cho quốc gia này thì chúng ta cũng xin khắc nguyện đem tấm thân tứ đại giả hợp này để được làm phân bón cho ngọn rau tấc đất cho giang sơn càng thêm gấm vóc.

Bảo vệ tổ phụ, bảo vệ niềm tin cuả dân tộc, lẽ dĩ nhiên đó là sứ mệnh vô cùng thiêng liêng cuả tất cả chúng ta. Dù ở trong nước hay ngoài nước đều thờ chung lý tưởng đó. Vì thờ chung lý tưởng cho nên tất cả chúng ta có thể bằng hành động tích cực hay là trong diện tiêu cực luôn luôn hướng về quê cha đất tổ để mong rằng sẽ có một ngày đẹp trời đất nước VN thực sự được tự do, được độc lập, được dân chủ và mọi người được sống an lành ở trong ánh hào quang cuả tình thương dân tộc.”

Ôi! Giọng nói nhẹ nhàng từ tốn chan chứa tình thương dân tộc đã khiến cho hội trường  bàng hoàng xúc động. Một vị cao tãng  83 tuổi hạc mà sao trong lòng vẫn còn nặng  nợ với đất nước !  Thân già đau yếu mà Ngài vẫn không quản ngại vượt đường xá xa xôi đến tận xứ Úc này ban huấn từ về tình thương dân tộc. Nghĩa cử đẹp đó nào có khác chi hình ảnh một viên ngọc xá lợi toả ánh sáng từ bi trên cõi đời đầy ảo ảnh tham sân si vị kỷ!

Hoà thượng Thích Hộ Giác đã sống trọn với đời, vẹn toàn với đạo. Dẫu nhập Niết Bàn và  không còn hiện hữu trên cõi đời phù du này nhưng xá lợi của Ngài sẽ là “động lực chuyển xoay tâm hồn con người từ hung dữ trở thành hiền lương, từ vô đạo đức trở thành có đạo đức.”.
    

 
 Tấm hình chụp xá lợi cuả Ðức Phó Tãng Thống Giáo Hội phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại,
 Tãng Thống Giáo Hội Tãng Già Nguyên Thủy, Ðại Lão Hoà thượng Thích Hộ.

    Nam Dao, là nữ du sinh trước nãm 1975, là vợ của nhạc sĩ Phan Vãn Hưng, cả hai từ bên Pháp di dân  sang Úc, nay định cư ở tiểu bang Nam Úc, thủ phủ Adelaide. Cặp bài trùng Phan vãn Hưng-Nam Dao là người của Mặt Trận Bịp Bợm  Hoàng Cơ Minh, nên nhiều lần được đài phét thanh SBS phỏng vấn.
    Nam Dao, Phan  Vãn Hưng,  Ðổ Ðãng Liêu (ủy viên trung ương Việt Tân), là những nhân vật Việt Tân  được nhiều người biết. Từ nãm 2004, mặt trận thu  hình thành bãng đảng Việt Tân, thì các đảng viên vẫn" đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết"…Nhưng khi Việt Tân chia làm hai cánh: Trần Xuân Ninh, Hoàng Cơ Long, nghịch với cánh Hoàng Cơ Ðịnh, Ðổ Hoàng Ðiềm…thì Nam Dao, Phan Vãn Hưng theo cánh Hoàng Cơ Long, tố cáo cánh kia là" chệch hướng", đó là" nghịch nhau, nghịch nhau, đại nghịch nhau". Nhưng thật ra thì cả hai cùng chệch hướng cả, đúng là lươn chê lịch…Từ đó Nam Dao nghịch với cánh Ðổ Ðãng Liêu, người không cao lắm, hay mặc bộ côm-lê bốn túi như thời trang Hoàng Ðức Nhã trước 1975, là nhân vật quan trọng tại Úc Châu trong bãng đảng Việt Tân, cánh Hoàng Cơ Ðịnh.

    Bài viết của Nam Dao ca tụng phó tãng thống, huề thượng Thích Hộ Giác như là" thanh tâm trường thổi ống đu đủ" khi mà cái NGHIỆP BAO của NGÁO BỊP nầy quá nhiều. Thích Hộ Giác không làm gì ích nước lợi dân, chấn hưng đạo pháp…trái lại hắn đánh phá sự an bình tại miền nam, sách động biểu tình, còn thề quyết chống đến hơi thở và giọt máu cuối cùng. Thích Hộ Giác sao không ở lại thiên đường cộng sản để" giác ngộ cách mạng" mà chạy theo những người mà hắn thù ghét, đến độ thề đánh tới giọt máu cuối cùng.

" Sống thì chống phá quốc gia.
Sau khi thác xuống,  hồn ma cõi nào?".

    Ðể chắc ãn, sư là phải coi lại tu thật, giả, tu tiền, tu gái…tệ nhất là tu đảng, đạo phật không sai, không bị tiêu diệt, nhưng thành phần tu giả làm phương hại đến uy danh đức Phật. Sư cà chớn, phật tử u mê, cả hai CỘNG NGHIỆP thành pháp nạn, họa cho dân tộc. Do đó, bài viết của Nam Dao, thổi ống đu đủ rất" nghiệp chuyên" về tên phó tãng thống Thích Hộ Giác, đủ thấy cái trình độ"giác ngộ" của đương sự đúng là:" nhắm mắt, dắt tay nhau đi theo tấm bản chỉ đường của thầy" mà không cần biết thầy làm cái gì trước 1975, sau 1975 giựt tiền ra sao?...phật giáo ngày nay có quá nhiếu" súc vật mặc áo cà sa" nên nhan nhãn trong các tự viện có nhiều kẻ THAY MƯỢN thiền môn làm THƯƠNG MẠI, mượn đạo tạo đảng, làm nản lòng những phật tử chân chính. Những kẻ trốn lính, ãn thối đái nát, làm ác có quá trình, được tôn kính như thầy, chỉ qua lớp mã bề ngoài: bộ cà sa, cạo đầu…pháp nạn là đây, pháp nạn từ trong, như là câu" giòi từ trong xương" hay" sư tử trùng thực, sư tử nhục"…tốt nhứt là: " đừng nghe những gì thầy chùa nói, hãy nhìn kỷ những gì thầy chùa làm"./. 

TRƯƠNG MINH HÒA.
09.02.2013

Trở Về