T  H  Ờ I   -   S Ự


  TIN VUI NHƯNG CHỨ VỘI MỪNG CHO GIỚI QUÂN NHÂN VÀ NGƯỜI VIỆT Ở ÚC CHÂU.
- Trần Vãn Báu. -  

Trong tinh thần dè dặt, chúng tôi mới nhận được tin rất vui từ Tổng Hội Cựu Quân Nhân QL/VNCH Úc Châu, do một bằng hữu chuyển đến. Tin tức nầy rất hay, rất có lợi cho tập thể quân nhân và người Việt tị nạn cộng sản tại Úc châu, được chính phủ liên bang lưu tâm đặc biệt, từ bản thông báo báo chí của dân biểu Graham Perrett đề ngày 3 tháng 10 nãm 2012 về việc thành lập Vietnamese Ministerial Consultative Committee.

   Tuy nhiên khi nhìn thấy 13 thành viên trong ủy ban, đại diện cho cộng đồng Việt Nam gồm có đa số là đảng viên của bãng đảng Việt Tân như: Võ Trí Dũng ( con trai Võ Minh Cương, có vãn phòng di trú, bảo lãnh..), Nguyễn Thế Phong, Nguyễn Vãn Bon là hai nhân vật có nhiều tai tiếng trong vụ sai biệt chi thu từ 2000 đến 2009, mới đây thêm vụ nhạc Trần Thiện Thanh với danh nghĩa là giúp trùng tu đền thờ quốc tổ và tài chánh chư biết ra sao ( tới giờ nầy, nhiều người mua vé xem hát vẫn thắc mắc), Trương Minh Ðức là Việt Tân khá nhiều người biết ở tiểu bang Queensland trong vụ bác sĩ Bùi Trọng Cường với Taste Vietnam….( chúng tôi kèm theo danh sách dưới đây để đồng hương nhận ra ai là Việt Tân…)

   Với những thành viên Việt Tân nằm đa số, không muốn nói là toàn bộ, thử hỏi họ sẽ làm được gì để phản ảnh lập trường chính trị và những gởi gấm quân nhân trong" tổ quốc-danh dự-trách nhiệm"?. Trong khi đó lập trường của đảng Việt Tân là: xem đảng cộng sản là thành phần dân tộc và vinh danh Hồ chí Minh:" một con người như vậy thì đáng để trân trọng và có nhiều điều ta cần học hỏi trong nếp sống, làm việc và ý chí kiên trì"như thế, tổng hội và các hội quân nhân tiểu bang có triển vọng gì 13 vị đại diện thuộc băng đảng Việt Tân, là thiểu số, có thể giúp bảo vệ chính nghĩa quốc gia?.

    Người Việt ở Úc quá chán ngán khi hầu hết các tổ chức cộng đồng từ tiểu bang đến cấp liên bang đều nằm trong tay Việt Tân, một tổ chức thoái thân của mặt trận bịp bợm Hoàng Cơ Minh. Trong thời gian qua, chúng tôi cảm nhận phương cách chống cộng của cộng đồng Việt Tân là không đối phó với những phái đoàn lớn cộng sản, nhưng lại rần rộ chống tép riêu vãn công Tấn Beo, Tấn Bo tại nhà hàng tư, nhưng họ thường tuyên bố chống cộng tích cực, bảo vệ lập trường.

      Với ủy ban 13 nhân sự gồm đa số là Việt Tân, thì nguy cơ trước mắt nếu họ dùng ủy ban trong quốc hội liên bang để chỉ phục vụ cho Việt Tân, như thế đồng hương và tập thể cựu quân nhân Úc Châu cần phải đề cao cảnh giác khi những thành phần khó tin nầy lại chen chân vào cơ cấu chính phủ liên bang, tác hại sẽ vô cùng lớn sau nầy. Theo kinh nghiệm, Việt Tân là thiểu số, nhưng họ chủ trương dùng số ít để khống chế cả tập thể lớn, bài học lịch sử thời Việt Minh, nay lập lại. Ðó là phương cách mà băng đảng Việt Tân thường đưa người xâm nhập vào các tổ chức người Việt và cả chính phủ tạm dung. Trong tinh thần cảnh giác và xây dựng, ước mong ý kiến nầy sẽ là lời cảnh báo về hiểm họa Việt Tân tại các nơi có người Việt cư trú./.

TRÀN VÃN BÁU.


PHỤ ĐÍNH


TỔNG HỘI CỰU QUÂN NHÂN QLVNCH ÚC CHÂU
 
CHÚC MỪNG VIETNAMESE MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEE
 
Qua Thông cáo báo chí của Dân Biểu Graham Perrett đề ngày 3 tháng 10 nãm 2012,  Tổng Hội CQN/QLVNCH/UC hân hạnh được biết:
 
1. Vietnamese Ministerial Consultative Committee (VMCC) đã được thành lập với trách nhiệm cố vấn chính phủ Liên Bang về những nguyện vọng chính đáng của người Việt tại Úc; và phiên họp đầu tiên của VMCC vừa được tổ chức tại Canberra ngày Thứ Tư 10 tháng 10 nãm 2012.
 
2. Dân Biểu Liên Bang Graham Perrett vùng Moreton, QLD và Dân Biểu Liên Bang Chris Hayes vùng Fowler, NSW là đồng Chủ Tịch của VMCC.
 
3. VMCC có 13 thành viên trong cộng đồng Việt Nam: Ông Võ Trí Dũng, Ông Nguyễn Thế Phong, Ông Nguyễn Vãn Bon, Ông Nguyễn Quốc Toàn, Ông Trương Minh Ðức, Ông Hoàng Việt Tâm, Ông Nguyễn Vãn Hữu, Ông Hà Thắng, Bà Nguyễn Cẩm, Cô Phạm Ý Nhi, Cô Nguyễn Oanh, Cô Huỳnh Tú Phương, và Cô Nguyễn Phượng Vỹ (Vivienne Nguyen).
 
Trong niềm tự hào và sự tin tưởng, Tổng Hội CQN/QLVNCH/UC chân thành chúc mừng hai vị đồng Chủ Tịch là Dân Biểu Graham Perrett và Dân Biểu Chris Hayes, cùng 13 thành viên của VMCC. Tổng Hội chân thành hy vọng, VMCC sẽ thực sự phản ảnh trung thực, lập trường đấu tranh và chính nghĩa của tập thể người Việt yêu tự do tại Úc. Với niềm hy vọng đó, cùng tín niệm "Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm" của người lính QLVNCH, Tổng Hội và tập thể cựu quân nhân QLVNCH tại Úc luôn luôn sẵn sàng đóng góp ý kiến và hậu thuẫn hai vị đồng Chủ Tịch cùng quý thành viên của VMCC trong khả nãng và điều kiện của mình.
 
Brisbane, ngày 13.10.2012
 
Trân trọng
TM/Tổng Hội CQN/QLVNCH/UC
Huỳnh Bá Phụng
Chủ Tịch
 
- Trần Ðãng Vĩnh, Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH / NSW
- Hoàng Chính Ðan, Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH/VIC
- Nguyễn Vãn Thanh, Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH/ WA
- Ngô Anh Tuấn, Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH/SA
- Huỳnh Bá Phụng, Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH/QLD


Trở Về