T  H  Ờ I   -   S Ự

Coi Chừng   Website  http://www.haingoaiphiemdam.com
chứa nhiều Malware , có thể ăn cắp tư liệu, hay làm hư PC của bạn !

- Tinparis -
 
  Kính Thưa quý độc giả ,

Trên TinParis.net, chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo cùng quý độc giả nên coi chừng website :

 http://haingoaiphiemdam.com của Lê Xuân Sơn.

Site web nầy do bọn VGCS  trong nước thiết lập để " chụp mũ , đánh phá " người quốc gia qua đồng bọn của Lê Xuân Sơn  và băng đảng Mafia Việt Tân tại San Diego.

Một độc giả bên Mỹ vừa gởi cho chúng tôi kết quả của Google cho hay là  site nầy chứa nhiều " malware " ( nhu liệu phá hoại như : ăn cắp IP , lấy tư liệu  trong PC của độc giả, làm hại PC v.v...)

 • Dưới đây là 2 tài liệu " chụp hình màn ảnh của PC " ( screen capture/ Capture d'écran )  bên Mỹ  ngày 2010-10-11 cho thấy là GOOGLE  báo động không cho thăm viếng website nầy  vì chứa nhiều  Malware
 • Tài Liệu 1
  • Tài Liệu 2

  • Sau đây là 2 tài liệu do TinParis  " chụp hình màn ảnh của PC " ( screen capture/ Capture d'écran )  bên Pháp ngày 14.10.2010 cho thấy là GOOGLE  báo động không cho thăm viếng website nầy  vì chứa nhiều  Malware

  • Tài Liệu 3  ( quý bạn đọc ngay  ở dòng dưới  Phiem Dam on Line có bàn tay ) :
      Ce site risque d'endommager votre ordinateur ( Site nầy có nguy cơ làm hư PC của bạn )


  • Tài liệu 4  Lời cảnh báo của Google


      
  • Xin báo  động cùng  quý độc giả nên cẩn thận khi đọc các website thiết lập từ trong nước !
      Tinparis.net
      14.10.2010  *
  *   *

  PHỤ ĐÍNH CỦA  TIN PARIS

  Sau khi TinParis.net đăng những bài báo của Con Ong Việt  nói về Quận Trưởng Củ Chi Lê Xuân Sơn và site web :
  http://www.haingoaiphiemdam.com/  ( do VC thiết lập từ trong nước theo Link dưới đây )   thành lập từ ngày 05.03.2003 ,
  Con Ong Việt : " Lê Xuân Sơn " Khoá 21 VB QG Đà Lạt Cựu Quận Trưởng Củ Chi  và Trùm Buôn Lậu là CS Nằm Vùng Tại San Diego đã chài  Đọc Giả site WEB Phiemdamhaingoai.com thực hiện từ trong nước VN

  lập tức LSX bèn cho thành lập 1 site web khác :

   http://phiem-dam.com ( thành lập ngày 31.05.2007)

  để chuẩn bị thay thế site web haingoaiphiemdam.com như hình dưới đây cho thấy :
  Bề ngoài thì có lớp vỏ " Chống Cộng "  nhưng bên trong thi do Việt  Cộng " thiết lập ".
  Công việc là " xuyên tạc và chụp mũ người Quốc Gia "  là Việt Cộng .

  • Domain Name: PHIEM-DAM.COM Registrar: TUCOWS INC. Whois Server: whois.tucows.com Referral URL: http://domainhelp.opensrs.net Name Server: NS1.IPOWERDNS.COM Name Server: NS1.IPOWERWEB.NET Status: clientTransferProhibited Status: clientUpdateProhibited Updated Date: 04-may-2008 Creation Date: 31-may-2007 Expiration Date: 31-may-2011

  • Domain Name: PHIEMDAM.COM Registrar: IN2NET NETWORK, INC. Whois Server: whois.in2net.com Referral URL: http://www.in2net.com Name Server: DNS3.DOTEASY.COM Name Server: DNS4.DOTEASY.COM Status: clientDeleteProhibited Status: clientTransferProhibited Status: clientUpdateProhibited Updated Date: 11-jun-2010 Creation Date: 03-jun-2003 Expiration Date: 03-jun-2015
  • Domain Name: HAINGOAIPHIEMDAM.COM Registrar: IN2NET NETWORK, INC. Whois Server: whois.in2net.com Referral URL: http://www.in2net.com Name Server: NS1.BLUEHOST.COM Name Server: NS2.BLUEHOST.COM Status: clientTransferProhibited Status: clientUpdateProhibited Updated Date: 16-feb-2010 Creation Date: 05-mar-2003 Expiration Date: 05-mar-2011


  Trở Về