T  H  Ờ I   -   S Ự 

  PHONG TRÀO PHẢN CHIẾN MỸ CHỐNG CHIẾN TRANH VIỆT- NAM  [ Bài 2 ]

  - Trương Tấn Trung  -  ( TinParis.net )


Bài 2: Những tay sai MỸ của Hà nội

Chiến tranh Việt nam và Thượng nghị sĩ Mỹ,  John KERRY, một thời là ứng cử viên tổng thống Mỹ ( 2004 )
Lãnh tụ của phong trào nhân dân liên hiệp đòi hòa bình và công lý, (People  coalition for peace and justice, PCPJ) cũng như của VVAW, (Vietnam veteran anti war).
Có những tài liệu,  đã có từ  lúc chiến cuộc  tại Việt Nam, nói lên được sự liên hệ chặt chẽ giữa các phong trào phản chiến ( như VVAW hay  PCPJ ) và  CSVN.

Trong đó có Tns John KERRY là người nổi bật, vì ông là lãnh tụ của cả hai tổ chức phản chiến mạnh nhất thời đó :

1 Phong trào nhân dân liên hiệp đòi hòa bình và công lý, ( People coalition for peace and justice, PCPJ )
2 Hội cựu chiến binh chống chiến tranh Việt nam, ( Vietnam  veteran anti war, VVAW )

Có những tài liệu quan trọng, do quân đội VNCH bắt được từ quân đội CS trước 1975, khẳng định mối liên hệ, sự gắn bó giữa CS Hà nội, và những tổ chức phản chiến, trong những năm mà John KERRY đương lãnh đạo những tổ chức này.

  • Tài liệu 01 : sự phối hợp công tác giữa CS và  phe phản chiến .

Đó là một « Bản Thông Cáo », được VC phổ biến tại Nam Việt Nam trên lãnh thổ VNCH vào năm 1971. Do quân lực VNCH bắt được, nay được lưu trữ tại văn khố Mỹ. Có nội dung thảo luận về các chiến lược nhằm phối hợp hành động và công tác giữa bên nầy, là các chiến dịch tuyên truyền của CS tại nội địa Nam Việt Nam và bên kia, là các chiến dịch hành động của những tổ chức « bạn », phản chiến tranh Việt Nam, tại Mỹ.

Điểm đặc biệt trong tài liệu 01 nhấn mạnh về  đường giây giao liên trực tiếp giữa các thành phần phản chiến, đó chính là các phái đoàn của MTGP và CSBV tại Ba Lê, và  đường giây này đã được xử dụng để họp mặt với các thành phần phần phản chiến, đương thời với cuộc đàm phán về hòa bình tại Ba Lê.

 Trích dẫn :
… The spontaneous antiwar movements in the US have received assistance and guidance from the friendly ((VC/NVN)) delegations at the Paris Peace Talks. …( VC: Việt cộng, NVN: Băc Việt)

( những phong trào phản chiến (chiến tranh Việt nam) phát ra tại Mỹ đã được  nhận sự yểm trợ và chỉ đạo từ các phái đoàn thân hữu, (VC/CSBV) tại hòa đàm Ba lê)

Câu trên đây càng nặng ý khi chính Tns John KERRY đã đích thân xác nhận sự việc.

Ông nói rằng ông đã gặp cả hai phái đoàn ,CSBV và VC, tại Ba Lê, vào tháng 6 năm 1970, đương lúc hòa đàm Ba Lê, và ông đã đàm luận với  bà Nguyễn thị Bình, bộ trưởng bộ ngoại giao của Chính Phủ Cách Mạng Lâm thời. ( PRG) của Nam Việt Nam, tức là của VC.

Các bảng báo cáo của FBI, còn đề cập đến việc  KERRY vẫn còn tiếp tục trở lại Pháp vào tháng 8 năm sau (năm 1971), để tiếp xúc với phái đoàn CSBV và  đã dự trù thêm một chuyến đi lần thứ 3, vào tháng 11, cùng năm.

Trước khi các tài liệu này được đưa ra, không ai có thể đoán chắc được mối liên quan trực hệ và có thể nghĩ rằng chính CSBV đã lèo lái, dẫn dắt đường đi nước bước cho các phong trào phản chiến nhằm đạt đến các mục tiêu của họ, qua lối đưa ra những chỉ thị, thông qua ngã các lãnh tụ của các phe phản chiến chống chiến tranh Việt nam, khi những lãnh tụ này, (như J KERRY), đã đến đặc biệt đến từ Mỹ để gặp họ, nhiều lần ngay tại Ba Lê.

Khi đi sâu vào tài liệu này, thì chúng ta thấy rõ ràng là Nguyễn thị Bình đã ra chỉ thị cho KERRY, chỉ vẽ đường lối cho ông ta, và xuyên qua ông ta, chỉ vẽ lại cho các phong trào phản chiến tranh Việt nam, chỉ vẽ những phương cách hữu hiệu nhất để phục vụ cho mục tiêu và quyền lợi của CS Hà nội, nhằm đánh phá sự yểm trợ của Mỹ đối với VNCH, trong các chiến dịch mùa Xuân và mùa Hè 1971, chiến dịch chủ đạo của VC sắp tới : “đề nghị 7 điểm cho hòa bình” của MTGP.

“Kế hoạch hòa bình 7 điểm” nhằm ép tổng thống NIXON phải ấn định ngày rút quân đội Mỹ khỏi Việt nam cộng hòa, và cùng lúc chấm dứt chiến tranh Việt nam.

Không những thế “Kế hoạch hòa bình 7 điểm” còn muốn gỡ tội cho CSBV và đổ lỗi cho Mỹ, nói rằng sở dĩ Hà nội chưa có thể công bố ngày thả các tù binh mỹ, thì điều đó chỉ vì họ nhận thấy rằng Mỹ, tức tổng thống NIXON không thực lòng mong muốn hòa bình nên vì thế đã không công bố ngày rút quân đội Mỹ.

Điều phải biết là nếu Mỹ chấp nhận “đề nghị 7 điểm” của VC thì cũng y hệt như Mỹ đã chịu thua VC, vả lại khi làm như vậy, Mỹ tức khắc công nhận trách nhiệm  “gây hấn” và “Xâm lược”  Việt Nam là do Mỹ, “qua một cuộc chiến đế quốc, tồi bại và phi nhân đạo”. Trong khi sự thật của lịch sử  cho biết rằng điều đó hoàn toàn do trách nhiệm của CSVN và CS quốc tế, chính họ đã gây ra một cuộc chiến đế quốc, tồi bại và phi nhân đạo đối với miền Nam Việt nam, đối với VNCH, một quốc gia láng giềng. Chỉ để phục vụ cái nghĩa vụ quốc tế đối với Đệ Tam Quốc Tế CS, Nga và Trung Cộng.

Một đoạn khác của tài liệu 01, tức “bản thông cáo”, còn nói đến việc “chuẩn bị các công tác cho các phong trào phản chiến tại Mỹ sẽ thi hành vào mùa thu 1971”:

… Phải minh giải rành mạch rằng “đề nghị 7 điểm” không những giải quyết việc thả tù binh mỹ và nó cũng là phương cách tuyên truyền hiệu nghiệm khiến mọi người hăng hái, nhất là gia đình các tù nhân mỹ còn bị giam tại Bắc Việt, khiến họ tham gia các phong trào phản chiến tranh Việt nam …

Trích văn:

…The seven-point peace proposal ((of the SVN Provisional Revolutionary Government)) not only solved problems concerning the release of US prisoners but also motivated the people of all walks of life and even relatives of US pilots detained in NVN to participate in the antiwar movement


Trương Tấn Trung
22.10.2009


( còn tiếp …)


  Bấm vào đây để xem các bài    | 1 2 | | | 5 | 6 | 7 |

  • Phụ Chú

Tài liệu 01 dưới đây là một tài liệu quan trọng, bắt được từ quân đội CS trước 1975, nó khẳng định mối liên hệ gắn bó giữa CS Hà nội, và các tổ chức phản chiến Việt Nam, mà Tns John KERRY là một nhà lãnh đạo phản chiến nổi tiếng. Hiện lưu trữ tại văn khố Mỹ.


Trở Về