Tiểu Sử Cố Đại Tướng Cao Văn Viên

  Cao Văn Viên (1921-) là một trong 5 người được phong cấp bực  Đại tướng Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Ông cũng là vị tướng giữ chức vụ Tổng Tham mưu trưởng của quân lực này trong thời gian lâu nhất (1965-1975).
  • Cuộc đời binh nghiệp
Đại tướng Cao Văn Viên sinh ngày 11 tháng 12 năm 1921 tại Lào, là một trong 5 người được phong hàm Đại tướng Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Ông cũng là vị tướng giữ chức vụ Tổng tham mưu trưởng của quân lực này trong thời gian lâu nhất từ năm 1965 đến năm 1975. Tiểu sử của ông Cao Văn Viên cho biết vào năm 1949, ông tham gia quân đội Pháp và được đưa đi học khóa đào tạo sĩ quan người Việt tại trường Võ bị Cap Saint Jacques tại Vũng Tàu, tốt nghiệp với quân hàm Thiếu Úy.

Sau khi tốt nghiệp, ông được điều về công tác tại bộ tham mưu quân đội Quốc gia Việt Nam. Năm 1953, ông được nhận công tác chỉ huy của địa phương quân, khu vực Hưng Yên, lần lượt chỉ huy các tiểu đoàn 10, tiểu đoàn 56 thuộc vùng 3. Sau khi nền đệ nhất Cộng hòa được thành lập, ông được điều về công tác tại Phòng 4 Tiếp vận thuộc Bộ Tổng tham mưu vừa được thành lập và được phong Thiếu tá. Năm 1956, ông được cử làm Tham mưu trưởng Biệt bộ Phủ Tổng thống và thăng chức Trung tá. Năm 1960, ông được thăng Đại tá, cử làm tư lệnh Lữ đoàn Dù thay Đại tá Nguyễn Chánh Thi bỏ nước ra đi do đảo chính thất bại vào ngày 11 tháng 11 năm 1960.

Trong cuộc đảo chính 1 tháng 11 năm 1963, ông là một trong những số ít sĩ quan cao cấp trung thành với Tổng thống Ngô Đình Diệm, kiên quyết không đứng về phe đảo chính do các tướng lĩnh Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn, Tôn Thất Đính, Mai Hữu Xuân, Lê Văn Kim tiến hành. Vì vậy ông bị các tướng lĩnh tước quyền chỉ huy Lữ đoàn Dù. Tuy nhiên do sự can thiệp của tướng Tôn Thất Đính nên ông chỉ bị cách ly.

Đầu năm 1964, tướng Nguyễn Khánh thực hiện cuộc chỉnh lý để giành quyền lực. Để tranh thủ sự ủng hộ của các sĩ quan trẻ, tướng Nguyễn Khánh đã thăng ông lên chức Chuẩn tướng và bổ nhiệm ông vào chức vụ Tham mưu trưởng của Bộ Tổng tham mưu. Tháng 10 năm đó, ông được điều động vào chức vụ Tư lệnh Quân đoàn 3 và vinh thăng Thiếu tướng.

Sau cuộc chính biến của các tướng trẻ gạt bỏ tướng Nguyễn Khánh khỏi chính quyền, ông được thăng lên Trung tướng và được cử vào chức vụ Tổng tham mưu trưởng vào ngày 14 tháng 10 năm 1965, thay tướng Nguyễn Hữu Có.

Năm 1967, ông kiêm nhiệm chức vụ Tổng trưởng Quốc phòng trong thời gian ngắn. Cũng trong năm này, ông được thăng Đại tướng. Trong suốt thời gian giữ chức vụ Tổng tham mưu trưởng, ông được đánh giá là một tướng lĩnh có tài và không liên quan đến các hoạt động chính trị. Tuy nhiên, ông cũng bị đánh giá là một người an phận và không muốn tạo trách nhiệm.

Năm 1975, trước sức ép mãnh liệt của dư luận và áp lực quân sự của quân Cộng sản, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phải từ chức. Cũng không lâu sau đó, tướng Cao Văn Viên cũng từ nhiệm vào ngày 27 tháng 4 năm 1975, khi chưa có quyết định chính thức của tân Tổng thống Trần Văn Hương. Ông giao việc xử lý thường vụ lại cho Trung tướng Đồng Văn Khuyên và lên máy bay di tản sang Hoa Kỳ.

Sau 1975, ông sống bình lặng tại Arlington, Virginia, chú tâm vào việc tu tập và không tiếp xúc với báo chí hoặc bất cứ ai. Ông có viết một cuốn sách cho bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ và thuật lại những yếu điểm của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đưa đến việc sụp đổ năm 1975, nhưng cũng không tiết lộ nhiều chi tiết về chính trị mà chỉ nhận định về mặt quân sự. Ông cũng không sinh hoạt tại hải ngoại và giữ im lặng không hoạt động trở lại cho đến khi ông mất.
Cựu Đại Tướng Cao Văn Viên,
 Tạ thế lúc 6:15 sáng ngày Thứ Ba, 22-01-2008 Tại Fairfax, Virginia, Thọ 87 tuổi

Chương Trình Tang Lễ Cố Đại Tướng Cao Văn Viên
Nguyên Tổng Tham Mưu Trưởng
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
11-12-1921 - 22-1-2008

Tang Lễ Sẽ Được Cử Hành Vào Ngày Thứ Sáu, 25 Tháng Giêng -
 Chủ Nhật, 27 Tháng Giêng Năm 2008

Fairfax Memorial Funeral Home, LLC.
9902 Braddock Road
Fairfax, Virginia 22032
Telephone: Mr. Tim Aubin (703) 425-9702

Đại Diện Gia Đình: Bà Nguyễn Hữu Dụng (Trúc Mai)
Telephone: 703-732-9999 (Cell) - 703-534-0712 (Nhà)

  •    Thứ Sáu, 25 Tháng Giêng Năm 2008

15:00 - 16:00 Lễ Phát Tang - Nghi Lễ Tụng Niệm
16:00 - 16:15 Lễ Nghi Quân Cách
16:15 - 16:30 Đọc Tiểu Sử Cố Đại Tướng Cao Văn Viên
(Cựu Đại Tá Liêu Quang Nghĩa)
16:30 - 16:45 Lễ Phủ Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa
16:45 -20:00 Thăm Viếng.

  •     Thứ Bẩy, 26 Tháng Giêng Năm 2008

11:00 -20:00 Thăm Viếng.

  •      Chủ Nhật, 27 Tháng Giêng Năm 2008

10:00 - 11:00 Nghi Lễ Tụng Niệm
11:00 - 11:15 Điếu Văn (Cựu Trung Tướng Lữ Lan)
11:15 - 11:25 Lời Tiễn Biệt (Cựu Đại Tá Hoàng Ngọc Lung)
11:25 - 11:30 Cảm Tạ Của Tang Quyến
11:30 - 12:15 Quan Khách, Thân Hữu, Quân Dân Cán Chính,
Hội Đoàn và Các Quân Binh Chủng QLVNCH
Viếng Linh Cữu Cố Đại Tướng Lần Cuối Cùng
12:15 - 12:25 Lễ Nghi Quân Cách
12:25 - 12:30 Di Quan
12:30 - 12:45 Nghi Thức Xếp Kỳ (Cựu Đại Tá Nguyễn Văn Tường)
12:45 - 13:00 Lễ Hỏa Táng Cố Đại Tướng Cao Văn Viên
Bế Mạc Tang Lễ.


Trở về