TIN ONG SỨ ĐIỆP  SỐ 87 Tháng 11 năm 2007 [ 1 ]

TinParis.  Chúng ta phải có can đảm vạch mặt chỉ tên những kẻ làm lợi cho CSVN. Ở hải ngoại, nếu chửi đổng Nguyễn tấn Dũng i, v.v.. thì vô tội vạ . Phải có can đảm vạch mặt thẳng những tay trở cờ dù rằng đó là bạn thân hay thân nhân của mình hay những cấp chỉ huy của mình nếu có đủ bằng cớ. Ở đây Lê Xuân Sơn không phải là một tay trở cờ, mà chính là một tay  đã " hoạt động "  trước đây cho  Việt Cộng qua sự " đỡ đầu của Bà Mười An. Đây,  chỉ là một trong trăm ngàn trường hợp khác như Tướng Nguyễn hữu Hạnh, tướng Nguyễn hữu Có ( vậy mà khi Tướng Có qua Mỹ vào năm 2004 , đã có bao nhiêu tướng tá đã đến gặp mặt mà không biết nhục và lại coi hắn là huynh đệ chi binh ! ).  Khi  đám Mafia Việt Tân Trần Chấn Hải, Đặng văn Trí, Nguyễn văn Lực và đồng bọn  thất cử  , không nắm được  Liên Hội Chiến Sĩ VNCH San Diego, chúng ấm ức vì sẽ bị Đảng Mafia Phở Bò khiển trách  ( không biết  có sa thải chúng chưa  ?). Chúng bèn nhào qua  " bám lấy " ông  Lê Xuân Sơn ( muốn biết rành Ông LXS xin hỏi Ông Quốc Nam Washington là biết rõ vì Ô.QN Võ Bị QG K22, lãnh tụ Thương Phế Binh ở Hậu Nghĩa - Củ Chi ) , tức Lê Vũ, biệt hiệu Nguyễn tiến Đạt  vì Ông Nầy có site Web  http://haingoaiphiemdam.com . Thật ra site WEB đó của Ô. Le Xuân Sơn nhưng nhờ CSVN thực hiện . Đây là bằng cớ :

Đây là phần cuối trang Nhà của haingoaiphiemdam.com , nơi có bàn tay chỉ : Designed by  Thien Song Co, Ltd . Bạn chỉ cần click  vào đó thì có địa chỉ  của công ty ở VN.   Xin Bạn  đọc ở Sứ Điệp Con Ong dưới đây thì sẽ thấy. Không do CSVN, hay Tay sai của CSVN  thì khó lòng mà làm site WEB từ trong nước VN. Những gì bạn viết trên site WEB của Lê Xuân Sơn đều được ghi chú cẩn thận chưa kể là những " spyware " được gởi đến nằm trong PC của Bạn  đánh cắp tư liệu của bạn như hình ảnh, số Bank account của bạn, v.v...Không biết bao nhiêu người đã lọt vào ổ của tên CS nằm vùng Lê Xuân Sơn.


  • Chúng tôi xin mời quý bạn   đọc Bài " Sứ Điệp CONONG "   dưới đây  để biết rõ thêm các sự kiện.  COn ONG là một tờ báo  nếu không nói  là " còn sót lại "  dám  VẠCH MẶT  CHỈ TÊN  Những  tên ăn cơm Quốc gia  mà  thờ Ma Cộng Sản ..


Đặc Biệt  trong  số Con Ong Việt  Số 87  Tháng 11.2007