Những bài viết  về Việt Tân và Lê Xuân Sơn  - Con Ong Việt  -
TinParis.   Chổ nào có Việt Tân là có chia rẽ.: " Khi họ không nắm được thế chủ động, thì họ phá thối ". Tại sao ? Lý do dễ hiểu, là  sau khi lường gạt  đồng bào với Kháng Chiến Ma ,  Mặt Trận " Hoàng Cơ Minh "  đã trở thành "Băng Đảng Mafia " Việt giàu có và mạnh nhất ở Hải Ngoại sau khi ám sát vơ chồng ký giả Lê Triết của VNTP, ám toán hụt ký giả Cao thế Dung v;v., . Chỉ có bọn  VT chủ trương  dùng vũ lực hăm dọa  để " bịt miệng " những người chống lại chúng như HaivanNews.com ở Sacramento, ConOngViệt , Phùng Ngọc Sa  ở San Diego,  Mạc Hồng Quang ở Philadelphia, v.v.Ngoài ra chúng còn cấu kết với các tay sai CS nội tuyến nằm vùng như Le Xuân Sơn ở San Diego mà Con Ong Việt đã can đảm tố giác với những bài viết  " sắt thép "  với chứng cớ rõ ràng.

             Xin Mời quý Bạn bấm vào các Links duới đây để đọc :


Trở về