Cờ Sao Trắng 
- Nhạc và Lời : Lê Ninh  -
Ca sĩ : Vũ Anh - Kim Lan  Hòa Âm : Quốc Toản & Chí Thiện